Beukenhaag 16 8167 NR Oene
06-1110 5557 maasstudiebegeleiding@gmail.com
Subsidiemogelijkheden

 

 

Scholen

Beste directie, beste docent

Soms ondervinden leerlingen in het leerproces leerproblemen en daardoor kunnen sociale en emotionele problemen ontstaan. Dit vraagt om adequate oplossingen zoals individuele begeleiding en of een gedegen onderzoek. MAAS Studiebegeleiding & Coaching laat zich voortdurend bijscholen om adequaat in te kunnen springen op de vraag van leerlingen en scholen.

Omdat leren (nog) niet vanzelf gaat bij deze leerlingen is het aan te raden om hulp te bieden onder schooltijd. MAAS komt dan naar uw school toe en verzorgt daar de individuele sessies en/of groepslessen. Middelbare scholen bieden vaak een programma aan buiten schooltijd om, om leerlingen bij te leren. De trainingen van MAAS zijn hier uitermate geschikt voor. Neem gewoon eens vrijblijvend contact op.

 

Wat biedt MAAS aan scholen en wat zijn uw voordelen:

 

 

Voorkant-folder.jpgMAAS informatiefolder scholen

Basisscholen

 • Individuele begeleiding & coaching aan de hand van de kernvisiemethode
 • Individuele begeleiding of in kleine groepjes, zoals Growth mindset (incl. werkboek)
 • Individuele onderzoeken beelddenken
 • Unieke visuele (oog)test en training voor leerlingen met een visueel probleem of dyslexie (incl. werkboek) - gediplomeerd visueel screener
 • Coaching van de groepsleerkracht
 • Gastspreker bij ouderavonden om ouders over uw programma en samenwerking met MAAS voor te lichten over de voordelen daarvan voor hun kinderen

 

 • U laat aan ouders zien mogelijke leerproblemen bij leerlingen daadkrachtig, professioneel en serieus aan te pakken!
 • Uw groepsleerkrachten worden vakkundig ondersteund en ontlast
 • Uw leerlingen krijgen professionele hulp:
  • Ze leren een effectieve manier van leren die bij hen past
  • Achterstanden worden weggewerkt
  • Er is een doorgaande leerlijn naar de klas
  • Faalangst reductie
  • Ontwikkeling van growth mindset
  • Ongekende groei voor leerlingen met een visueel probleem of dyslexie
  • Voortgangsbegleiding en -rapportage met bijsturing waar nodig

Middelbare scholen

 • Individuele begeleiding & coaching aan de hand van de kernvisiemethode
 • Individuele onderzoeken beelddenken
 • Gecomprimeerde intensieve trajecten: Snel leren is leuk leren en Actief leren leren
 • Unieke visuele test en training voor leerlingen met een visueel probleem of dyslexie (incl. werkboek)
 • Leerlingen leren in roulerende kleine groepjes, onder of na schooltijd in een korte periode essentiële leer en studievaardigheden aan
 • Gastspreker bij ouderavonden om ouders over uw programma en samenwerking met MAAS voor te lichten over de voordelen daarvan voor hun kinderen
 • U laat aan ouders zien mogelijke leerproblemen bij leerlingen daadkrachtig, professioneel en serieus aan te pakken!
 • Uw leerkrachten worden vakkundig door MAAS ondersteund en ontlast
 • MAAS speelt in op vraagstukken en casussen die bij de leerkrachten spelen, zodat hulp en ondersteuning effectief en op maat wordt geboden
 • Uw leerlingen krijgen professionele hulp:
  • Ze leren basisvaardigheden, zoals leerstrategieën, plannen, motivatie en eigenaarschap van verantwoordelijkheid
  • Achterstanden worden weggewerkt
  • Ongekende groei voor leerlingen met een visueel probleem of dyslexie

Gebruik uw samenwerking met MAAS daarom vooral
in uw externe communicatie om uw school te profileren!


 

Pijl-2.png

Wilt u uw school als MAAS partner aanmelden? Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden!