Beukenhaag 16 8167 NR Oene
06-1110 5557 maasstudiebegeleiding@gmail.com
Subsidiemogelijkheden

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind moeite met het maken of plannen van het huiswerk?
Kan hij of zij zich slecht concentreren?
Of misschien snapt uw kind de lesstof gewoon niet?

Met dat ene beetje extra aandacht en uitleg kan iedereen leren en huiswerk organiseren.

Wat biedt Maas Studiebegeleiding?

  • Remedial teaching op het gebied van spelling en rekenen
    Ik ben bekend met dyslexie en dyscalculie.
  • Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van alle leeftijden en alle niveaus
    Ik ben bekend met ad(h)d, Asperger syndroom, pdd-nos en autisme.
  • Bijlessen in natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie, Grieks en Latijn voor middelbare school en MBO-leerlingen (alle niveaus)
  • Bijlessen rekenen pabo studenten
  • Begeleiding bij het schrijven van een portfolio en of persoonlijk ontwikkelingsplan voor HBO studenten