Beukenhaag 16 8167 NR Oene
06-1110 5557 maasstudiebegeleiding@gmail.com
Subsidiemogelijkheden

 

 

Visual screening

 

 

Visual screening

Visual screening

Lukt het uw kind maar niet om de lesstof op te nemen?
Loopt hij of zij al vanaf het begin vast?
Lijkt het wel alsof geen uitleg helpt?

In het huidige onderwijs wordt niet gekeken naar hoe een kind informatie tot zich neemt. Niet ieder kind kan dat even gemakkelijk. Het begint al met de visuele opname van wat er geschreven staat. Als dat niet lukt, dan kan een kind er ook niet in slagen de lesstof op te nemen, laat staan begrijpen wat er staat. De bekendste vorm van moeite met de lesstof visueel opnemen is dyslexie.

Daarom is het belangrijk vooraf altijd eerst een oogtest cq. Visual screening af te nemen. Veel studiebegeleiders slaan deze stap over, omdat ze er niet ervoor zijn opgeleid of domweg geen besef ervan hebben. Ik zal als gediplomeerd visueel screener (opgeleid door Maaike Brookhuis van het FON en Anneke Bezem van Beeld en Brein) eerst een oogtest bij uw kind afnemen om te bepalen wat de beste vervolgstap is. Blijkt het visueel opnemen van de lesstof al niet optimaal te verlopen, dan kan ik uw kind trainen, zodat de ogen meewerken en vervolgens de weg ontsluiten naar opname van de lesstof. Deze visual training duurt 10 weken.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met mij op.

Meer informatie >> Inschrijven >>